SANTAI bersama MURALANG JR.

Hidupini Seperti Roda Yang Berputar Dan Dalam Perjalanan Hidupku Kini Aku Belari..!! Andai Kata Satu Hari Nanti Saya Tersungkur Ketika Saya Berlari Di Saat Ini, Saya Pasti Akan Berlari Semula Bila Saya Bangkit Kembali…!!

kinorikatan nu

email : rozanz76@tm.net.my

PROFESSIONAL BIAR BOROS NGAH PROFSSIONAL.

It boros doh tulun tongoh pintar “atarom it mato dot tongok karis ngah atarom poh it pompod doh pen” kah dit perumpamaan dit boros diaaloh, zamanpun sudah berubah ka dit malayu iti tongoh tunturuh (jari2) milom tuh ongoh tarom dirih.. bang “kosondot noh sid timpak doh keybord” tadpom amuh mononoroh ka tarom.. akakalah oh “Laser”. Iti kobiasaan la kadang2 waroh ot omuh kangam masing2 doh pandapat kendiri. Nagh amiih tokou sampai migogogol mikokotol sokiroh kah dinoh kowowoyo’on tokou ngah tongoh oh mangan tokou ih tokou…

Kah mari di boros toduku (nenek) tu ongoh papalui okoi toboyoboh “asawat noh dikoh doh sikul, pasasawaton noh diko’o ot takal” mungkin aku yoku nasambaiyan tu amuh asawat ot sikul gimah ngah waroh poh it borus dih yoduhku “pagkah nokosusurut no tongoh tinan, pogogoyon noh diko’o ot pongitungan” ka jadi asoh boroson doh noko miss la tu waroh ih kinantakan..

It sabagai dogon doh kendiri dot peringatan la asoh kumah sid tulun, sokiroh om it ki baju kut (ka dih yaki mari) kumaraja si tupis (pejabat), amuh kangam kumaraja sid kobutakan atau menanom parai bang sokiroh om ti umbal koh dot mananom parai kadah tokou pih totobungon tongoh kasut tinggi om baju kut sid butak, tuh karaja dohg lowong irih.. momoros ngah uguh ih dinoh, asasawat pangkat bererti aswat sikul pemusaraan mesti awasi, momoros jangan main hantam saja.. professional noh ot pangkat professional noh boh pomoros.

4 comments:

 1. Jedol said...
   

  Kopiwosian Rozan. Waro iee ot kabanaran dit perumpamaan diti. Nga, it tinulis mamakai dot pen diti dokumented. Waro ot bukti dot boros. On owiton sid mahkamah nga waro ot bukti kukuyutan. Okon ko dang profesional po dot cara iti. Dang gentleman. Sendiri buat, sendiri tanggung.

  Waro ot iso ot cara dot pakayon dit kogumuai dot tulun ugu ko it isu dot DTS kawawagu diri. Waro ot berhabis tumongkop siti silo popoboros nokuro tu minanganu keputusan minamaal dot iso po wagu persatuan. Om iri no ot target doo it tongokinoruangan ku dit tosomok om it waro ot pengaruh polombus sid tulun suwai. Ong owiton ku sid mahkamah ugu ko iti-om-iti ot boros doalo norongow ku dit amu awasi kangku, duaton oku nono, simbo ot bukti? Aso ot bukti. Akala oku sid mahkamah (ong miowit sid mahkamah lah). Iti no ot cara dot asawat ot pulitik. Ong pulitik diti, waro ot skill doo kondiri. Amu oporolu korikot darjah 6.

 2. Rozan@Muralang76jr. said...
   

  Mungkin banar inod dikau doh pendapat… moki maap la, iti tongoh tunturuh komoyon ku dirih gama it mempublish tokou sid blog.. iti professional komoyon ku dirih it kowowoyo’on dit boros daton “Olaeed ku no korongow it Persatuan Kimaragang Se-Alam Semesta diti, mantad dit kakal po yoalo meeting sorid Labuan”… apapun tahniah..!! iti noh oh boros doh seorang pemimpin yang bijak… bang menimbak tokou, biar it timbakon noh ot onong ki…!! pagkah monomoros koh pasal gentleman, sokiroh om waroh oh kohsuang irih nogi (akon koh yoku) tida terlibah dih DTS sokiroh om ikau it tulun dirih tongoh ot perasaan nuh... atau it perumpamaan toh la sokiroh om soh tandan oh puntih isoh noh napasa moyon ih patamoh setandan boh pipilion poh..

 3. Anonymous said...
   

  Kada no dikoo tilombuso owo iti hal diti. Mad kamamalu tokou banar.

 4. Rozan@Muralang76jr. said...
   

  ok.. torima kasi saudara..

Post a Comment