SANTAI bersama MURALANG JR.

Hidupini Seperti Roda Yang Berputar Dan Dalam Perjalanan Hidupku Kini Aku Belari..!! Andai Kata Satu Hari Nanti Saya Tersungkur Ketika Saya Berlari Di Saat Ini, Saya Pasti Akan Berlari Semula Bila Saya Bangkit Kembali…!!

kinorikatan nu

email : rozanz76@tm.net.my

PROFESSIONAL BIAR BOROS NGAH PROFSSIONAL.

It boros doh tulun tongoh pintar “atarom it mato dot tongok karis ngah atarom poh it pompod doh pen” kah dit perumpamaan dit boros diaaloh, zamanpun sudah berubah ka dit malayu iti tongoh tunturuh (jari2) milom tuh ongoh tarom dirih.. bang “kosondot noh sid timpak doh keybord” tadpom amuh mononoroh ka tarom.. akakalah oh “Laser”. Iti kobiasaan la kadang2 waroh ot omuh kangam masing2 doh pandapat kendiri. Nagh amiih tokou sampai migogogol mikokotol sokiroh kah dinoh kowowoyo’on tokou ngah tongoh oh mangan tokou ih tokou…

Kah mari di boros toduku (nenek) tu ongoh papalui okoi toboyoboh “asawat noh dikoh doh sikul, pasasawaton noh diko’o ot takal” mungkin aku yoku nasambaiyan tu amuh asawat ot sikul gimah ngah waroh poh it borus dih yoduhku “pagkah nokosusurut no tongoh tinan, pogogoyon noh diko’o ot pongitungan” ka jadi asoh boroson doh noko miss la tu waroh ih kinantakan..

It sabagai dogon doh kendiri dot peringatan la asoh kumah sid tulun, sokiroh om it ki baju kut (ka dih yaki mari) kumaraja si tupis (pejabat), amuh kangam kumaraja sid kobutakan atau menanom parai bang sokiroh om ti umbal koh dot mananom parai kadah tokou pih totobungon tongoh kasut tinggi om baju kut sid butak, tuh karaja dohg lowong irih.. momoros ngah uguh ih dinoh, asasawat pangkat bererti aswat sikul pemusaraan mesti awasi, momoros jangan main hantam saja.. professional noh ot pangkat professional noh boh pomoros.